Investera grönt – det kan vara ”lönt”!

Investera grönt – det kan vara ”lönt”!

by Filip Thunstedt

Och då tänker jag i första hand inte på att investera grönt så som i marijuana eller cannabisaktier som blivit så populärt. För dem som klev in i cannabisaktier kring årsskiftet 2017-2018 precis när USA:s folkrikaste delstat Kalifornien legaliserat marijuana visade det sig i och för sig bli en lönsam investering. Två cannabisbolag som rusat är Aurora +320 % och Canopy 420 % (på bara 12 månader). Som en jämförelse har Stockholmsbörsen genererat ca 371 % på 15 år!

Men mer om cannabisaktier en annan gång. Om ni är intresserade av att läsa mer redan nu kan ni klicka er vidare till Sparacash.se. Det jag definierar som gröna investeringar i detta inlägg är som ni kanske förstod hållbara investeringar. Investeringar som bidrar till ett bättre klimat och en bättre värld. Det är något som blivit mer och mer populärt på senare tid.

Investera grönt – Vad klassas som en grön investering

För att hålla det enkelt skulle säga att det finns två nivåer av gröna eller hållbara investeringar.

  1. Att t.ex. en fond aktivt väljer bort att investera i bolag som har en negativt miljöpåverkan, s.k. negativ screening. Enligt mig kan det snarare leda till motsatt effekt. De stora aktieägarna (ofta fondbolag eller institutioner) som bryr sig om miljön kan snarare påverka bolag X till att anstränga sig och t.ex. minska sina utsläpp vid ett ägande.
  2. Investeringar som har en direkt påverkan på miljön till det positiva. T.ex. investeringar i sol och vindkraft. energisnåla fastigheter eller byggnation av en ny järnväg för att fler ska ha möjlighet att åka kollektivt.

Hur vet jag om en fond är hållbar?

När det gäller investeringar i fonder finns det flera olika betygssystem och miljöstämplar. Några är:

  1. Morningstars hållbarhetsbetyg – Morningstar betygsätter fonder i hur väl företag och andra innehav i den specifika fonden hanterar risker kopplade till miljö, människor och ägarfrågor (ESG), relativt andra fonder i samma Morningstar kategori.
  2. M/E märkning – Vid val av PPM-fonder via pensionsmyndigheten har vissa fonder en M/E märkning. Den står för miljö- och etiska fonder. Det går vid val av PPM-fonder att filtrera så enbart miljö- och etiska fonder dyker upp. På pensionsmyndighetens hemsida går att läsa: ”För att få M/E-märkning hos Pensionsmyndigheten krävs att fondförvaltaren har en tydligt beskriven och väl definierad process för hur fonden placerar med miljö- och/eller etikhänsyn. Denna inriktning ska vara tydligt angiven i information om och marknadsföring av fonden.
  3. Svanen märkning för fonder – i slutet av 2017 introducerades Svanenmärkning av fonder. En Svanenmärkt fond innebär kortfattat att fonden utför negativ screening (läs punkt 1 – vad klassas som en grön investering), fonden gör en hållbarhetsanalys på tänkbara investeringar och prioritera de bättre företagen samt strävar efter ett aktivt ägande för att kunna påverka företagen i portföljen till det positiva. De första fonderna att kvalificera sig och få en Svanen-stämpel hittar du här: http://www.svanen.se/Nyheter/2017/10/Varldens-forsta-svanenmarkta-fonder/

Gröna obligationer

Utöver hållbara och gröna fonder finns det även gröna obligationer. En obligation är ett lån. När du lånar ut pengar till ett företag kallas det för en företagsobligation. För att en obligation ska klassas som grön ska pengarna du lånar ut gå till ett miljöprojekt. Exempelvis kan projektet bidra till minskat utsläpp av koldioxid, vattenrening eller förnybar energi så som solkraft, vindkraft och vattenkraft.

Till skillnad mot t.ex. en aktiefond som kan variera kraftigt i värde över tid är meningen med en obligation att du ska få en förutbestämd ränta som betalas ut årligen eller kvartalsvis. Ett enkelt exempel nedan:

Företaget Sol AB behöver få in kapital för att investera i solceller runt om i Stockholm. Kupongen (räntan) är satt till 5 % och löptiden är 5 år. Sol AB tar hjälp av Danske Bank för att kunna emittera (ge ut) obligationen. Investeraren Johan tycker det verkar som ett bra sätt att bidra till miljön och samtidigt tjäna pengar. Johan investerar 100 000 kr. 

Johans möjlighet: Johan får 5 % avkastning per år på sitt investerade kapital. När det gått 5 år och löptiden är slut får Johan tillbaka det investerade beloppet i samband med den sista ränteutbetalningen.

Startdag: Investering 100 000 kr

År 1: 5000 kr i ränteutbetalning

År 2: 5000 kr i ränteutbetalning

År 3: 5000 kr i ränteutbetalning

År 4: 5000 kr i ränteutbetalning

År 5: 5000 kr i ränteutbetalning+ 100 000 kr i återbetalning

Johans risker: Risken finns att Sol AB under löptiden blir oförmögen att betala de löpande ränteutgifterna till Johan. Tillslut kanske Sol AB sätts i konkurs. Då riskerar Johan att förlora stora delar eller allt av sitt investerade kapital. En annan risk i denna investering kallas emittent risk. Dvs, skulle Danske Bank som i detta exempel är emittent gå omkull kan investeringen gå förlorad. 

Investera grönt kan faktiskt löna sig

Det finns studier som visar på att hållbara och etiska fonder till och med genererat en högre genomsnittlig avkastning över tid. T.ex. så gjorde pensionsmyndigheten en undersökning över de drygt 800 valbara fonderna inom PPM som visade på att fonderna med M/E märkning hade en högre genomsnittlig avkastning samtidigt som de hade lägre avgift. 

Avslutningsvis, som en härlig kund sa till mig under ett rådgivningsmöte förra veckan: ”Om jag investerar i en grön obligation och förlorar pengarna så har jag i alla fall bidragit till miljön”. Så kan man också tänka men det optimala är givetvis att tjäna pengar och samtidigt bidra till en bättre värld!

Har du frågor om hållbara investeringar eller annat så hör gärna av dig!

Instagram: savemore.se
Facebook: Savemore.se
Linkedin: Filip Thunstedt
E-post: filip@savemore.se

Läs även:

Hur börjar jag spara?

Spännande Afrikafonder – Kortfattad analys

Alternativa investeringar när börsen svajar!