Fonder

Fonder

by Andy Ishak

En fond är en samling värdepapper, t.ex. aktier

Istället för att själv försöka hitta aktier som är köpvärda kan du köpa andelar i en fond. Då får du en samling värdepapper utan att du själv behöver göra någon närmre analys.

En klassisk och pedagogisk förklaring är att du kan se en fond som en fruktkorg där korgen är fonden och frukten är t.ex. aktier. När du köper en fond köper du en fruktkorg som någon annan har fått plocka ihop åt dig. Istället för att du själv ska välja ut och köpa ett antal olika aktier så sköter alltså frukthandlaren (läs: fondförvaltaren) det åt dig.

Det finns en mängd olika varianter av fonder. De absolut vanligaste fonderna är aktiefonder, räntefonder och blandfonder. En blandfond är en kombination av en aktiefond och en räntefond. Investerar du på längre sikt (+5 år) bör du investera i aktiefonder eftersom aktier ger en högre förväntad avkastning än räntor över tid. Har du kortsiktiga mål med din placering och vill ha pengarna mer lättillgängliga är räntor ett tryggare alternativ.

Aktiefonder

Det finns i sin tur en mängd olika typer av aktiefonder. Först bör vi kategorisera aktiefonder i s.k Indexfonder och Aktivt förvaltade fonder. En indexfond (även kallad passiv fond) ska spegla avkastningen för ett visst marknadsindex som fonden valt att följa, t.ex. Stockholmsbörsen (OMX30). En indexfond sköts alltså mer eller mindre av en dator som i regel köper samma andel av varje aktie som aktien har i det index fonden valt att följa.

En aktivt förvaltad fond har istället som mål att slå ett marknadsindex. I en aktivt förvaltad fond är det en eller fler förvaltare som väljer ut vilka aktier som fonden ska investera i. Förvaltarna har dock oftast tydliga riktlinjer och restriktioner.

Debatten pågår jämt och ständigt kring hur vida indexfonder eller aktivt förvaltade fonder är att föredra. En aktivt förvaltad fond har ofta en betydligt högre avgift än en indexfond. Många aktivt förvaltade fonder har även visat sig har väldigt svårt att överträffa index övertid.

Räntefonder

En räntefond är en fond som investerar i olika räntepapper som ges ut av t.ex. stater eller företag som vill låna pengar. En kort räntefond (även kallad likviditetsfond) investerar i räntepapper med en genomsnittlig löptid på max 1 år. En lång räntefond (även kallad obligationsfond) investerar i räntepapper med en genomsnittlig löptid på över 1 år. Som regel har korta räntefonder lägre risk och förväntad avkastning än långa räntefonder.