Skatt

Förhöjd ISK-skatt

by Filip Thunstedt Filip Thunstedt Inga kommentarer

Jag har fått många frågor om den förhöjda ISK-skatten. Hur påverkar egentligen en förhöjd ISK-skatt dig som sparare? Är ISK fortfarande det bästa alternativet? Det har varit svårt att undgå informationen om en förhöjd skatt och det skrivs om det i media var och varannan dag. Vissa av mina kunder har pågrund av detta blivit tveksamma när jag nämner att ISK är kontot de bör använda för sitt sparande i aktiefonder. Är ISK fortfarande en förmånlig sparform?

Läs mer