Aktier

Aktier

by Andy Ishak

En aktie är en ägarandel av ett aktiebolag

När du köper en aktie blir du delägare i företaget. Förutsättningarna för att kunna köpa aktier och bli delägare i ett bolag är att bolaget är ett aktiebolag. Dessutom måste aktiebolaget vara noterat på en börs eller handelsplattform.

Vill du börja spara i aktier rekommenderar jag Avanza eller Nordnet. Där har du lägre avgifter (courtage) när du köper och säljer aktier än hos storbankerna. Du har även fritt courtage upp till ett visst belopp mot vissa villkor.

Syftet med att äga aktier är att tjäna pengar. Det finns två sätt att tjäna pengar genom att äga en aktie:

  • Direktavkastning- får du när bolaget visar ett positivt resultat och delar ut en del utav vinsten till aktieägarna.
  • Värdetillväxt- att sälja aktien till ett dyrare pris än vad du köpte den för.

Att äga en enskild aktie förknippas med väldigt hög risk. För att sänka risken och öka sannolikheten till att tjäna pengar på aktier bör du därför:

  • Sprida dina risker- äga minst 5 st olika aktier
  • Vara långsiktig- ha en placeringshorisont på minst 5 år
  • Ha tålamod
  • Vara beredd på att värdet av investeringen kan variera kraftigt över tid